Additional annual meeting / Extra årsmöte

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LFFF 2022 

Varmt välkommen till det första av två extra årsmöten för Lund Fantastic Film Festival Onsdag 11 maj kl. 17:30 som uteslutande kommer att kretsa kring omformulering av våra stadgar.

Mötet att ske digitalt via Zoom på följande länk:

Zoom : https://us05web.zoom.us/j/2673379203?pwd=TVlpZ0Z1ZnlwUXdrL2NiM0tmUlZ3dz09

Meeting ID : 267 337 9203
Passcode : 0A8rcz

AGENDA: 

§1 Mötet öppnas 
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare
§3 Fastställande av dagordning 
§4 Justering av röstlängd 
§5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
§6 Förslag till stadgeändring (§12  från ordinarie årsmöte, som ägde rum 2022-04-22) 
§7 Mötet avslutas

FÖRSLAG TILL MODERNISERING AV STADGAR