Vampires

En grupp belgiska journalister har för första gången fått möjligheten att med sitt kamerateam följa en vampyrfamiljs liv där de bor mitt bland människor. Filmteamet tas emot av vampyren Georges, hans vampyrhustru Bertha och deras två vampyrbarn Samson och Grace. Vi får bland annat följa med när de köper nya kistor, umgås andra vampyrer och får spännande inblickar i såväl deras familjeliv som matvanor. Dottern Grace visar sig vara något av familjens problembarn,... Läs mer