SCI-FI: Near Kepler

A007_C010_0421IO

Ombord på en skyttel får vi följa Job. Han har inte varit hemma på Jorden på länge. Som enda sällskap har han den artificiella intelligensen Deborah. En olycka inträffar på vägen. Deborah hävdar att allt är under kontroll, trots sviktande temperaturkontroll och krånglande skärmar. Snart misstänker Job att Deborah undanhåller honom situationens allvar. Text: Jimmy Seiersen  Read More