The Midnight swim

Spirit Lake har ingen botten. Sedan barndomen har den varit del av systrarna June, Isa och Annies liv och deras mor har vigt sitt liv åt att skydda den.

Efter att modern försvunnit spårlöst i sjön återvänder de tre systrarna till Spirit Lake för att reda ut hennes affärer och återknyta sina band. Den yngsta, June, är konstnär och filmar maniskt händelserna med ett förtrollande foto. Hennes kamera är ett skydd mot omvärlden och samtidigt ett faux doc-perspektiv genom vilket publiken får följa historien.

I sin debut låter Sarah Adina Smith det intima och det mystiska flätas samman. Via Junes kamera konfronteras publiken inte bara med gåtan kring modern och Spirit Lake, utan också med systerskapet, den styrka det ger och slitaget det vållar. Med små, varma rörelser eller förmanande blickar lyckas systertrion förmedla en relation som sammanbinder, samtidigt som den bryter ner. The Midnight Swim är en metafysisk fridykning som snuddar vid något okänt, stort och skrämmande. De största mysterier är ibland så nära att vi aldrig ser dem, annat än i ögonvrån, i ringar på vattnet.

Kortfilmen Interview visas som förfilm.

Lämna en kommentar