Torsdag: Skräck! Skräck! Skräck?!Thursday: Horror! Horror! Horror?!

När jag själv började gå på FFF så var det för få möjlighet att se skräck på bio, och inte bara de minsta gemensamma nämnare filmerna som faktiskt gick upp. Om du är som jag så har du en grym torsdag framför dig!

Först har vi en film som ger sig på den erkänt svåra subgenren found footage, men undviker att gå i den mystiska fällan att anta karaktärerna måste vara svin för att det ska vara relalistiskt. Men självklart bjuds också det som är bra med found footage, läskiga grejer och inlevelse!

Crone Wood går 19.00

Kortfilmens roll i modern skräck ska inte underskattas. Till exempel Saw började som en kort otäck fantasi. Skräckens intensiva känslomässiga stil passar utmärkt i kortformat och de mardrömmar som inte lämnar sig för en hel film får berättas utan störande kontext.

Kortfilmspaketet går 21.00

80-tals retron är mer inne än någonsin. I kvällens sista film är det ingen tillbaka blick som sådan utan bara 80-talets ethos som genomsyrar produktionen. Skräckkomedi ska ses på bio och helst mitt i natten och det är precis vad som bjuds!

Dead Shack går 23.00

Varje kväll berättar festivalchefen Johan Barrander om sin tid med festivalen och diskuterar saker med intressanta personer. Notera att Talkshowen är innan sista visningen.

Johans talkshow Goodbye and goodnight hålls 22.45 på SF.When I first started going to FFF, it was to watch horror at the cinema, and not just the lowest common denominator stuff that was screened commercially. If you’re like me, then you’ve got a great Thursday ahead of you!

First up is a film that takes a shot at the notoriously difficult subgenre of found footage, but avoids the strangely prevalent pitfall that realismism means that the protagonists are shits. Of course the audience is also treated to the good part of found footage, creepy stuff and immersion!

Crone Wood screens at 19.00

The role of the short film in modern horror should not be underestimated. Saw, for instance, started out as a short disturbing fantasy. The intense emotionality of horror fits superbly into the short format and the nightmares unsuited for a full feature gets to be told without disruptive context.

The Short film package screens at 21.00

1980s retro is more popular than ever. The last film of the evening is not set in the 80s, but the ethos of that decade runs through the production. Horror comedy should be seen in the cinema and preferably at midnight, and that is exactly what’s on offer!

Dead Shack is screened 23.00

Each evening festival director Johan Barrander talks about his time at the festival and discuss fantastic film with interesting people. Note that the talk show is before the last screening.

Johan’s talkshow Goodbye and goodnight is held at 22.45 at SF.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply