Tisdag: Kaffe och hemlig filmTuesday: Coffee and secret movie

Vill du sitta och mysa på café och se… åh jag önskar att jag fick säga vilken film! Du behöver inget mer än ditt medlemskort för att se den här visningen så du kom till Klostergatan 1L klockan 19 och se den, det blir fett!

Do you wanna hang out at a coffee shop and watch… oh, I wish I could tell you which film! All you need is to take your membership card and get to klostergatan 1L at 19.00 so why not do it? It’s gonna be a good time!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply