Extra årsmöteExtra annual meeting

Vi kommer hålla ett extra årsmöte för att gå igenom den ekonomiska berättelsen för 2015 och 20116 på Espresso House i Malmö (Stortorget) onsdagen den 20 december kl. 12. Mötet är öppet för alla årskortsinnehavare och FFF-medlemmar.We’ll be holding an extra annual meeting to discuss the financial report for 2015 and 2016 at Espressi House Malmö (Stortorget) , December 20th at 12PM.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply