Tävla med FFF och ScanboxWin tickets

På fredag har It Comes At Night Sverigepremiär och FFF och Scanbox ger er möjligheten att vinna biljetter till filmen!

Allt ni behöver göra är att svara på denna frågan:

Vilket land kommer skådespelaren Joel Edgerton från?

Vi behöver svaret till tavlamedfff17@gmail.com senast nu på onsdag den 28/6!

IT COMES AT NIGHT
Föreställ dig världens undergång. Föreställ dig nu något mycket värre.

Prisbelönte filmskaparen Trey Edward Shults följer upp sin debutfilm Krisha med den psykologiska skräckthrillern It Comes At Night. Filmen kretsar kring en tonårspojke, Travis (Kelvin Harrison, Jr.), som kämpar mot ett överhängande hot – både utifrån och inifrån – i efterdyningarna av en katastrof.

I ett väl skyddat, ödsligt hus försöker Paul (Joel Edgerton), hans fru Sarah (Carmen Ejogo) och deras son Travis navigera rädsla, sorg och paranoia mot ett okänt hot som styr hela deras existens. Beväpnade, vaksamma och med knappa resurser är de redo att offra allt för att beskydda varandra och sitt hem. När ett desperat ungt par och deras lille son en dag söker sin tillflykt hos dem har de öppnat en dörr som borde ha förblivit stängd. Trots båda familjernas goda intentioner, tar panik och misstänksamhet överhanden när hotet från yttervärlden kommer allt närmre. När Paul till slut inser att priset att beskydda sin familj kommer kosta honom hans själ väcks något dolt och monstruöst inom honom.
Filmen har svensk premiär den 30 juni.

On Friday, It Comes At Night has the Swedish Premiere and FFF and Scanbox gives you the opportunity to win tickets to the movie!

All you need to do is answer this question:

What country does the actor Joel Edgerton come from?

We need the answer to tavlamedfff17@gmail.com by Wednesday 28/6!

IT COMES AT NIGHT
Imagine the fall of the world. Imagine something a lot worse.

Award-winning filmmaker Trey Edward Shults is following his debut film Krisha with the psychological horror thriller It Comes At Night. The film revolves around a teenage boy, Travis (Kelvin Harrison, Jr.), who fights for an imminent threat - both from the inside and from the inside - in the aftermath of a disaster.

In a well-protected, desolate house, Paul (Joel Edgerton), his wife Sarah (Carmen Ejogo) and their son Travis try to navigate fear, sadness and paranoia against an unknown threat that governs their entire existence. Armed, vigilant and with scarce resources, they are ready to sacrifice everything to protect each other and their homes. When a desperate young couple and their little son one day seek refuge with them, they have opened a door that should have remained closed. Despite the good intentions of both families, panic and suspicion arise when the threat from the outside world comes closer. When Paul finally realizes that the price to protect his family will cost him his soul awakens something hidden and monstrous within him.
The film has Swedish premiere on 30 June.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply