Årsmöte 14 december

Fantastisk Filmfestival kallar till årsmöte samt extra årsmöte för 2015 på Stadshallen den 14 december kl. 19.00. På årsmötet kommer bl a följande ärenden att behandlas:

- framläggande av styrelsens berättelse för år 2015

- framläggande av revisorns berättelse för år 2014 samt 2015

- beslut om ansvarsfrihet för de som förvaltat föreningen under de berörda åren

- val av ny styrelse (bestående av minst fem ordinarie ledamöter, varav en ordförande, en sekreterare och en kassör)

- ev. motioner för årsmötet att ta ställning till

Motioner att behandla på årsmötet skall vara festivalchefen tillhanda senast sju dagar innan årsmötet. Ni kan maila era motioner direkt till Johan Barrander på johan@fff.se.

Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse erhålls på mötet.

Vi ses där!

Lämna en kommentar