1 månad kvar1 month left

Nu är det bara en månad kvar till årets festival och vi kan lyfta på locket för årets illustration och årets första titlar.

Precis som förra året är det Albert Farhat som står bakom årets fantastiska illustration:

Hoppas ni gillar den lika mycket som vi gör! Sedan tidigare har vi presenterat André Hedetofts och Andreas Climents Bieffekterna och här kommer ytterligare 5 filmer ur årets program:

Hentai Kamen 2: Abnormal Crisis
Allas trosförsedda favorit superhjälte är tillbaka i ett nytt äventyr! Alla ni som minns den bejublade visningen av första Hentai Kamen för ett par år sedan vet vad ni har att vänta er. För er andra, tänk er en snällt pervers Peter Parker som gör upp med trostjuvar och andra skurkar. Och denna gång möter han sin största fiende hittils!
TRAILER

Dearest Sister
Vi stannar i  Asien, nämligen Laos och Mattie Dos Dearest Sister. Do som är Laos enda skräckfilmsregissör tillika kvinnliga regissör skapar här en atmosfärisk spökhistoria som lutar sig mot landets folksägner samtidigt som det är en studie i social- och könspolitik.
En av årets mest spännande filmer på många plan!
TRAILER

This Giant Papier Mache Boulder Is Actually Really Heavy
Från Laos tar vi oss till Nya Zeeland och en hyllning till 50- och 60-tals science fiction i den här underbara parodin/pastischen som är fylld med så mycket hjärta och humör att man bara sitter med ett dumt leende genom hela filmen!
TRAILER

The Open
Marc Lahores minimalistiska The Open har beskrivits som I Väntan på Godot möter Tank Girl och är en av de mest säregna post-apokalyptiska filmerna vi någonsin sett. Mitt under ett rådande globalt krig är André och Stéphanie fast beslutna att hålla sin turnering. En film om tro och om att hitta en mening i slutet på allt som är inget annat än ett litet mirakel.
TRAILER

Kaijyu Mono
Vi slutar förhandstitten där vi började i Japan och med galenskapen som är Kaijyu Mono. Ett stort Kaijyu monster anfaller och hur bestrider man dem bäst? Jo man förstorar såklart japanska wrestlers som får försöka spöa upp dem. Kota Ibushi (som någon kanske känner igen från WWE Cruiserweight Classic) och Minoru Suzuki gör upp med monster och förstör städer i den fantastiska filmen!

Och för er som såg vår visning av Love & Peace förra året så dyker kanske ett bekant monster upp på viningen. Undrar om någon kan stoppa det i år?
TRAILER

It’s only a month left until this year’s festival and we can unveil this year’s illustration and the first titles.

Just like last year Albert Farhat is behind this year’s fantastic illustration:

Hope you like it as much as we do! Previously we have presented André Hedetofts and Andreas Climent ORIGIN and here comes another 5 films from this year’s program:

Hentai Kamen 2: Abnormal Crisis
Everyone panty fitted favorite superhero is back in a new adventure! All of you who remember the celebrated screening of the first Hentai Kamen a couple of years ago, know what you have to expect. For the rest of you, imagine a nice pervert Peter Parker that chases panty thieves and crooks. And this time he meets his greatest enemy so far!
TRAILER

Dearest Sister
We stay in Asia, namely Laos and Mattie Dos Dearest Sister. Do, Laos only horror film director and female director creates  an atmospheric ghost story that pulls from local folk tales while also being a study of the social and gender politics.One of the year’s most exciting movies on many levels!
TRAILER

This Giant Papier Mache Boulder Is Actually Really Heavy
From Laos we move to New Zealand and a tribute to the 50’s and 60’s science fiction in this wonderful parody / pastiche that is filled with so much heart and soul that you’ll just sit with a stupid smile through the whole movie!
TRAILER

The Open
Marc Lahore minimalist The Open has been described as Waiting for Godot meets Tank Girl, and is one of the most peculiar post-apocalyptic films we’ve ever seen. In the midst of the current global war, André and Stéphanie determined to hold their tournament. A film about faith and about finding a purpose at the end of it all, that is nothing short of a small miracle.
TRAILER

Kaijyu Mono
We end advance peek where we started in Japan and the madness that is Kaijyu Mono. A large Kaijyu monster attacks and how to battle them best? Of course it’s by enlarging Japanese pro wrestlers who will try to beat them up. Kota Ibushi (as someone might recognize from the WWE Cruiserweight Classic) and Minoru Suzuki beats up the monster and destroy cities in this fantastic film!

And for those of you who saw our screening of Love & Peace last year, another familiar monster might show up. Wonder if anyone can stop it this year?
TRAILER

 

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] the festival‘s webpage: “Do, Laos only horror film director and female director creates an […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply