Årets vinjettskapare – ClaystationThe makers of this years opening sequence – Claystation

Årets geniala vinjettfilm skapades av Claystation med specialskriven musik av Kurt Nystedt. En frilansande Malmöbaserad animationsstudio med siktet inställt på att få en av sina filmer visade på julafton varje år – och att vinna en Oscar. Läs om talangerna bakom Claystation, Rebecka Ryngfors och Sanne Hellberg, deras bakgrund, framtidsvisioner och vilka fluffiga djur de skulle varit om de fick chansen att välja!

Hur uppstod Claystation och varför?
Vi gick i samma klass på Scenproduktion på Malmö Högskola och skulle göra ett projektarbete sista terminen. Rebecka har alltid älskat film och speciellt leranimation och tänkte att det hade varit häftigt att göra en egen lerfilm. Hon kände att det hade varit skönt att ha någon att arbeta tillsammans med, både för att det blir roligare men också för att ha någon att diskutera med. Rebecka frågade Sanne eftersom att hon både är kreativ, rolig och är lätt att komma överens med. Sanne gick igång direkt på idén! Därefter kom vi på manuset till vår första film FAT och sedan dess är vi fast.

Vad inspirerar er?
Vi har många inspirationskällor men några vars teckningar/illustrationer vi älskar är gjorda av Sven Nordqvist, Tove Jansson och Per Åhlin. Aardman studios gör bra leranimationsfilmer och varanteatern och Killinggänget har gett oss många skratt. Vi inspireras även av nyheter, kriser och världsproblem.

Vad har ni för bakgrund?
Rebecka gick rörlig bild på gymnasiet och jobbade på Nordisk Film&TV på somrarna. Studerade vidare inom Måleri och hantverksteknik innan hon landade i Malmö på Scenproduktionsprogrammet. Sanne läste litteraturvetenskap och teatervetenskap i Lund på dagarna och spexade på kvällarna. Sen drog hon till Norge och gick en Scenografiutbildning för att sedan också studera Scenproduktion på Malmö högskola.

Vad har ni för framtidsvisioner?
Att göra film som har en Wow-känsla och som publiken sedan går hem och funderar över. Vi har även tre rätt höga mål: Att vinna en Oscar, bli folkkära och att en av våra filmer ska visas varje år på julafton. Haha!

Vad har ni för favoritfilmer?
Enchanted, Femte Elementet, Zoolander och Coraline är Sannes favoriter. Rebecka gillar Spirited Away, Bert den siste oskulden, Pulp Fiction och Mary and Max. Vi gillar även Resan till Melonia och Wallace and Gromit väldigt mycket!

Om ni fick vara ett fluffigt djur vilket djur skulle det vara?
Sanne skulle vara en långhårig get, envis och hungrig. Rebecka skulle vara en katt, som är fluffig, lat och vig.

 

This year’s absolutely brilliant opening sequence was created by Claystation with a specially written score by Kurt Nystedt. A freelance animation studio based in Malmö, with their sights set on getting one of their films shown on Christmas Eve every year – and to win an Oscar. Read about the two talents behind Claystation, Rebecka Ryngfors and Sanne Hellberg, their background, thoughts about the future and what kind of fluffy animals they would’ve been if they had a choice.

What is the story behind Claystation?
We were in the same class at Malmö University studying Stage Production and were about to make the final project during the last semester 2008. Rebecca has always loved film and especially clay animation and really wanted to make her own animation film. But she was looking for a partner, someone to work with and talk to, so she asked Sanne and Claystation was born. Our final school project was also our first film called FAT and since then we’re happily stuck.

What inspires you?
We have many sources of inspiration, but a few whose drawings/illustrations we love are Sven Nordqvist, Tove Jansson and Per Åhlin. Aardman studios make good clay animation films and Varanteatern and Killinggänget has given us many laughs. We’re also inspired by things like the news, crises and world problems.

What is your background?
Rebecka studied film and media in high school and worked at Nordisk Film & TV in the summers. Later on she studied art and craft techniques at the university before she ended up in Malmo and the Stage production program. Sanne studied Literature and Theatre at Lund University and went to Norway and a Set Design Education before she also ended up at the Stage Production program at the right time to meet Rebecka.

What are your visions for the future?
Making movies that have a wow feeling and will stay with audience after the screening and make them think. We also have three pretty high goals: to win an Oscar, be popular and loved be the people and that one of our films will be shown each year on Christmas Eve. Haha!

What are your favorite films?
Enchanted, The Fifth Element, Zoolander and Coraline is Sanne’s favorites. Rebecka likes Spirited Away, Bert – the Last Virgin, Pulp Fiction and Mary and Max. We also like The Journey to Melonia and Wallace and Gromit very much!

If you could be a fluffy animal what animal would it be?
Sanne would be a long-haired goat, tenacious and hungry. Rebecka would be a cat, fluffy, lazy and agile.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply